Nachádzate sa tu

ROSSO PINK

Ukrajina, región Kirovograd, Evdokimovka

Cena dlažby

19 mm
27 mm
40 mm
50 mm

Oblasť Evdokimovka sa nachádza v Kirovogradskom regióne na Ukrajine. Žula ROSSO PINK je ťažká a odolná voči vlhkosti so stredne zrnitou štruktúrou. Fyzikálne a mechanické vlastnosti kameňa sú unikátne. Vďaka svojej vysokej pevnosti a odolnosti voči oteru môže slúžiť niekoľko storočí v trvale zlých poveternostných podmienkach, bez toho, aby stratila svoju pôvodnú farbu. ROSSO PINK má vysoko dekoratívny charakter. Úroveň prirodzenej radiácie zaradzujeme do prvej triedy; to znamená, že ho môžete použiť vo všetkých druhoch stavebných prác.

Fyzikálne a mechanické vlastnosti
Hmotnosť: 2700 kg / m3
Absorpcia vody: 0,2%
Pevnosť v tlaku: 150 MPa
Odolnosť voči oteru: 0,38 g / cm2
Minerálne zloženie (%)
NaAlSi3O8: 50
(Ca)/(Na)AlSi3O8: 24
Kremík: 18
Biotit: 7
Iné: <1
 

Úroveň radiácie na pozadí: (Aeff < 370 Bq/kg) - 1 trieda aplikácie, všetky druhy použitia bez obmedzenia.